Warunki prenumeraty

StartWarunki prenumeraty
Rozwiń

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 36 zł,
pojedynczego numeru – 3 zł;
w rocznej prenumeracie zagranicznej – 36 USD,
pojedynczy numer – 3 USD.

Należność za prenumeratę należy wpłacać
na konto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dopiskiem:
prenumerata “Gazety AMG”:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 1090 1098 0000 0000 0901 5327