Gazeta AMG

StartGazeta AMG

Szukaj w serwisie www.gazeta.gumed.edu.pl

Gazeta AMG – miesięcznik GUMed
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
Rektorat GUMed, pokój nr 3
tel. (58) 349 11 63
e-mail: gazeta@gumed.edu.pl
Internet: www.gazeta.gumed.edu.pl

ISSN 1506-9745

Redaguje zespół:

Wiesław Makarewicz (zastępca red. naczelnego), Bolesław Rutkowski (red. naczelny), Joanna Śliwińska, Jolanta Świerczyńska-Krok, współpraca graficzna Sylwia Scisłowska, fot. Zbigniew Wszeborowski

Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów niezamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz władz Uczelni.

Warunki prenumeraty:

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 36 zł,
pojedynczego numeru – 3 zł;
w rocznej prenumeracie zagranicznej – 36 USD,
pojedynczy numer – 3 USD.

Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dopiskiem:
prenumerata “Gazety AMG”:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 1090 1098 0000 0000 0901 5327