Gazeta AMG

StartGazeta AMG
Rozwiń
Gazeta_AMG-logo.jpgGazeta AMG – miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektorat GUMed
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
pokój nr 3
tel. (58) 349 11 63
e-mail: gazeta@gumed.edu.pl
Internet: www.gazeta.gumed.edu.pl

Redaguje zespół:

Wiesław Makarewicz (zastępca red. naczelnego), Bolesław Rutkowski (red. naczelny), Joanna Śliwińska, Jolanta Świerczyńska-Krok, współpraca graficzna Sylwia Scisłowska.
Fot. Zbigniew Wszeborowski


Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów niezamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz władz Uczelni.


ISSN 1506-9745