Gazeta AMG

StartGazeta AMG
Rozwiń
Gazeta_AMG-logo.jpgGazeta AMG – miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektorat GUMed
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
pokój nr 3
tel. (58) 349 11 63
e-mail: gazeta@gumed.edu.pl
Internet: www.gazeta.gumed.edu.pl

Redaguje zespół:

Bolesław Rutkowski (red. naczelny), Wiesław Makarewicz (zastępca red. naczelnego), Joanna Śliwińska, Jolanta Świerczyńska-Krok, Przemysław Waszak, Tadeusz Skowyra (red. techn.), współpraca graficzna Sylwia Scisłowska, fot. Zbigniew Wszeborowski.


Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz władz Uczelni.


ISSN 1506-9745